ג׳ירפות – מחצבים

.השיר הזה מדבר על שירה, מה שאתם מכנים ארס פואטי

,נראה שגלעד כהנא יכול לפרק את העברית ולהרכיב אותה מחדש

.אני מדמיינת אותו מלהטט במילים כמו היו מקלות אש

."יש כאן שורה אחת שזוהרת בדיוק הניסוח: "כל המלים מתכות יקרות

– מלבד העיסוק ביצירה, נאמר בשיר הזה כל כך הרבה בכל כך מעט

.דבר שאני מעריכה במיוחד

אני מרגישה שכל מילה היא כמו יצור חי

.כך שאני זוכה כל פעם שאני מגלה מילה חדשה

 
 

:גם בשיר הזה מצאתי כמה מלים חדשות

דעה

אומדן, אמונה, גילוי, דעת, הבעה, הגות, הנחה, הצבעה, הצעה, הרהור, השערה, •

.חוות דעת, טענה, ייעוץ, מחשבה, מסקנה, ניחוש, נימוק, סברה, קול, רעיון, שיקול

דעת, הבנה, הכרה, השכלה, חכמה, חשיבה, ידיעה, ידע, מדע, שכל, תבונה •

תת

למטה, משני, סאב, תחת •

מרי

,אי ציות, בעיטה, התמרדות, התנגדות, התנגשות, התקוממות, התרסה •

.מורת רוח, מחאה, מרד, סרבנות, עמידה בפני, עקשנות, פריקת עול , קשר, רוגז

 

.אביבא

 

ג'ירפות – מחצבים

מילים: גלעד כהנא
לחן: גלעד כהנא ויאיר קז

כל המילים שמחקתי
‏מחכות שאחזור בי

‏תת אדם עם תת דעה על תת נושא
‏תת רוצה ותת חושש
‏מתת עונש על תת חטא
‏תת מוות, תת מוות, תת מוות

‏כל המילים שמחקתי
‏מחכות שאחזור בי

,‏כל המילים מתכות יקרות
‏מתכות מחכות למשפט
,‏ללא השגחה
‏מתנסח במרי
.‏עד נקודה